Wise Mind | Bratislava, Slovensko | August 2021

Mladí ľudia môžu mať v každodennom živote emočné, fyzické a psychologické ťažkosti spôsobené traumou, ktorú zažili. Táto situácia môže mať vplyv aj na pracovníkov s mládežou, ktorí s nimi pracujú psychologicky, fyzicky a emocionálne. Pracovníci s mládežou zohrávajú aktívnu úlohu pri riešení problémov znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti. Aby bolo možné v tomto procese nájsť efektívne riešenie, musí byť pracovník s mládežou duchovne, fyzicky a sociálne sebestačný. Pracovníci s mládežou však pri každodennom stresovom zaťažení a intenzívnom pracovnom tlaku nevedia, ako sa správať v čase krízy, v dôsledku čoho sa považujú za nedostatočných pri riešení problémov mladých jednotlivcov a cítia sa vyčerpaní. Pracovníci s mládežou sa musia naučiť, ako riadiť proces blaha mladých ľudí aj ich samotných. Pretože neexistuje žiadna metóda, ktorá by sa mala dodržiavať v situáciách, ako sú krízové situácie a zvládanie stresu, nemôžu efektívne reagovať na požiadavky mladých ľudí. Na zlepšenie týchto situácií bolo potrebné pripraviť sprievodcu, ktorý je možné použiť v mnohých oblastiach. Cieľovými skupinami projektu Wise Mind sú traumatizovaní mladí ľudia a pracovníci s mládežou, ktorí s nimi pracujú. Plánovanými výsledkami tohto projektu sú: zvládanie problémov, ktoré majú v každodennom živote, pomocou osobitných techník krízového riadenia, rozvíjanie zručností na zníženie frekvencie a závažnosti kríz v správaní, príprava príručky pre krízové riadenie, ktorú môžu odborníci (pracovníci s mládežou) využiť na uľahčenie života znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti s cieľom umožniť im efektívne čeliť problémom, zvyšovanie psychickej, fyzickej a sociálnej odolnosti odborníkov (pracovníkov s mládežou), aby lepšie zvládli krízový okamih a úspešne zvládali stres. Za týmto účelom budú vytvorené tri intelektuálne výstupy: WISE zručnosti, nový holistický systém starostlivosti o pracovníkov s mládežou a e-platforma s prípadovými štúdiami.  Projekt má celkovo 9 partnerov: Istanbulská univerzita – Cerrahpaşa, Baslangic (Medzinárodná asociácia nových začiatkov prevencie a liečby traumy), YOUNET (Taliansko), Youth for Equality (Slovensko), Anata Foundation (Holandsko) , Drosostalida (Grécko) a Human & Longevity (Bulharsko).

 

 www.wisemindproject.eu