Preskočiť na obsah

Wise Mind Project

Mladí ľudia môžu mať v každodennom živote emočné, fyzické a psychologické ťažkosti spôsobené traumou, ktorú zažili. Táto situácia môže mať vplyv aj na pracovníkov s mládežou, ktorí s nimi pracujú psychologicky, fyzicky a emocionálne. Pracovníci s mládežou zohrávajú aktívnu úlohu pri riešení problémov znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti. Aby bolo možné v tomto procese nájsť efektívne riešenie, musí byť pracovník s mládežou duchovne, fyzicky a sociálne sebestačný. Pracovníci s mládežou však pri každodennom stresovom zaťažení a intenzívnom pracovnom tlaku nevedia, ako sa správať v čase krízy, v dôsledku čoho sa považujú za nedostatočných pri riešení problémov mladých jednotlivcov a cítia sa vyčerpaní. Pracovníci s mládežou sa musia naučiť, ako riadiť proces blaha mladých ľudí aj ich samotných. Pretože neexistuje žiadna metóda, ktorá by sa mala dodržiavať v situáciách, ako sú krízové situácie a zvládanie stresu, nemôžu efektívne reagovať na požiadavky mladých ľudí.

 

Na zlepšenie týchto situácií bolo potrebné pripraviť sprievodcu, ktorý je možné použiť v mnohých oblastiach. Cieľovými skupinami projektu Wise Mind sú traumatizovaní mladí ľudia a pracovníci s mládežou, ktorí s nimi pracujú. Výsledkami projektu sú: zvládanie problémov, ktoré majú v každodennom živote, pomocou osobitných techník krízového riadenia, rozvíjanie zručností na zníženie frekvencie a závažnosti kríz v správaní, príprava príručky pre krízové riadenie, ktorú môžu odborníci (pracovníci s mládežou) využiť na uľahčenie života znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti s cieľom umožniť im efektívne čeliť problémom, zvyšovanie psychickej, fyzickej a sociálnej odolnosti odborníkov (pracovníkov s mládežou), aby lepšie zvládli krízový okamih a úspešne zvládali stres.

 

Za týmto účelom sú vytvorené tri intelektuálne výstupy:

 

1. Definovanie zručností potrebných na zvládanie krízových situácií potrebných v profesiách ako vzdelávanie mládeže, sociálna práca, koučing, psychológia a podobne

 

2. Vývoj holistického systému starostlivosti o seba – “Wise Mind”. Kompletný tréningový materiál a príručka o neurosekvenčnom modele mozgu, základoch a príčinách traumy a stresu, starostlivosti o seba za účelom odolnosti pri častej krízovej intervencii pre sociálnych pracovníkov a obdobných profesií.

 

3. E-platforma prípadových štúdií krízového manažmentu v intervencii s deťmi/mládežou prezívajúcimi rôzne druhy traumy.

 

Má celkovo 9 partnerov: Istanbulská univerzita – Cerrahpaşa, Baslangic (Medzinárodná asociácia nových začiatkov prevencie a liečby traumy), YOUNET (Taliansko), Youth for Equality (Slovensko), Anata Foundation (Holandsko) , Drosostalida (Grécko) a Human & Longevity (Bulharsko).

 

Prejsť na stránku projektu:  www.wisemindproject.eu

Vrámci projektu sa uskutočnil vzdelávací seminár v Istanbule, na ktorom sa prezentovali všetky výstupy spolu s praktickými metódami pre pracovníkov s mládežou. Viac o seminári si môžete prečítať od jednej z účastníčok v našom blogu.

Záverečnou udalosťou pre každú krajinu bola prezentácia pre lokálnu odbornú aj laickú komunitu. My sme usporiadali v Trnave stretnutie na tému vyhorenia v spolupráci s arteterapeutkou Andreou Geseovou