Preskočiť na obsah

Discover EU – Rozšír svoje obzory

👀 Rozšír si svoje obzory! Máš 18 a chceš cez leto cestovať?  V tom prípade hľadáme práve Teba! ⛱️

 

Discover EU je pilotný projekt zameraný na spoznávanie Európy, vzdelávanie sa, nadobúdanie nových skúsenosti, kontakov a povedomia o medzinárodných mládežníckych organizáciách.

 

📈 Projekt prebehne v troch turnusoch:

A:  17.-25.7. 2023: Prague-Berlin-Hamburg-Frankfurt-Munich-Vienna

B:  01.-9.8. 2023: Budapest-Belgrad-Sofia-Tirana-Zagreb-Graz

C:  19.-30.8.2023: Vienna-Venice-Milan-Bern-Lion- Paris-Brussel-Cologne-Frankfurt-Munich

 

👥Každého turnusu sa môže zúčastniť skupinka 5 cestovateľov + 1 sprevádzajúca osoba (vo veku 18-28 rokov, prípadne staršia).

🪙 V rámci projektu budete mať zabezpečené:

  • itinerár cesty a dohodnuté stretnutia s medzinárodnými organizáciami 🧭
  • interrail pass na všetku vlakovú dopravu v rámci EÚ 🚉
  • vopred zarezervované ubytovanie a príspevok na stravu 🛏️

 

🌎Projekt je súčasťou inkluzívnej aktivity EÚ, a preto uprednostníme účastníkov z prostredia s menšími príležitosťami (geografickými, sociálnymi, ekonomickými) na podporu zvýšenia príležitostí cestovania pre všetkých! 🌎

 

📩 Prihlásiť sa môžeš tu: discover EU_apply

———————————————————————————————————————————————————–

 

👀 Broaden your horizons! Are you 18 and want to travel during the summer? In that case, we are looking for you! ⛱️

 

Discover EU is a pilot project focused on getting to know Europe, learning, gaining new experience, contacts and awareness of international youth organizations.

 

📈 The project will take place in three rounds:

A:  17.-25.7. 2023: Prague-Berlin-Hamburg-Frankfurt-Munich-Vienna

B:  01.-9.8. 2023: Budapest-Belgrad-Sofia-Tirana-Zagreb-Graz

C:  19.-30.8.2023: Vienna-Venice-Milan-Bern-Lion- Paris-Brussel-Cologne-Frankfurt-Munich

 

👥A group of 5 travelers + 1 accompanying person (aged 18-28 or older) can participate in each tour.

🪙As part of the project, you will be provided with:

  • travel itinerary and agreed meetings with international organizations 🧭
  • interrail pass for all train transport within EU 🚉
  • pre-booked accommodation and meal allowance 🛏️

 

🌎The project is part of the inclusion action by the EU, and therefore we will give preference to participants from environments with fewer opportunities (geographical, social, economic) to support the increase of travel opportunities for all! 🌎

 

📩 Apply here: discover EU_apply