Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena: Meet me in EU, Estonia

V rozprávkovo zasneženej krajine Estónska sa stretli účastníci zo Slovenska, Francúzska, Rumunska, Španielska, Estónska, Talianska a Poľska na mládežníckej výmene “Meet me in EU”. Aj vďaka pozadí zimnej krajiny s priemernou teplotou -20 °C sa stal tento projekt unikátnym objavovaním dôležitosti Európskej únie (EÚ). V srdci estónskej zimnej krajiny si účastníci vo voľnom čase užívali rôzne zimné aktivity, vrátane korčuľovania kde sa vďaka účastníčke zo Španielska naučili piruety, sánkovania, guľovania, strelnici a osviežujúcej výzvy otužovania v zamrznutom jazere. Väčšina účastníkov videla sneh po prvý krát v živote. Tieto spoločné zážitky pomohli prekonávať kultúrne bariéry a vytvárať trvalé priateľstvá medzi účastníkmi. Počas projektu sa kolektívne diskutovali a uvedomovali sa dôležitosti EÚ. Účastníci sa prostredníctvom workshopov a interaktívnych stretnutí ponorili do šiestich základných hodnôt EÚ: demokracie, ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv. Všetky nové poznatky zdôraznili dôležitosť jednoty a spolupráce naprieč hranicami. Významnú úlohu táto mládežnická výmena pridelila aj multilingual competence, keďže účastníci z rôznych jazykových prostredí mohli zdielať rôzne jazyky. Skúsenosť podčiarkla dôležitosť efektívnej komunikácie v multikultúrnom prostredí a oslavovala bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v rámci európskej komunity. Okrem štandardných aktivít sa organizovali kultúrne večery, na ktorých každá krajina zdielala svoje jedinečné tradície. Na estónskej noci sme napríklad mali možnosť zúčastniť sa pretekov a vyskúšať si majstrovstvá v nosení manželky. Bolo to zábavné, prispelo to k lepšiemu porozumeniu estónskej kultúry. Okrem toho sme mali príležitosť ochutnať rôzne sladkosti a špeciality z prítomných krajín. Ale aj vypočuť si hudbu a dôležité zaujímavosti o krajinách z oblasti histórie. To nám pomohlo naučiť sa mnoho nového, no zároveň objaviť aj to, čo máme spoločné. Ďalším zaujímavým momentom výmeny bola návšteva mesta Tartu, kde sme mohli obdivovať historické budovy, ako napríklad najstaršiu univerzitu v Estónsku. Táto univerzita oživila naše povedomie o bohatstve estónskej histórie a vzdelania. Navštívili sme aj AHHAA Science Centre. Inovatívne atrakcie nám umožnili objavovať fascinujúce aspekty vedy a technológie v interaktívnom prostredí. Boli sme fascinovaní experimentmi, interaktívnymi výstavami a vzdelávacími aktivitami, ktoré nás privítali už pred vstupom do tohto centra. Preskúmavanie politického prostredia EÚ účastníkom poskytlo pohľady do fungovania Európskeho parlamentu a významu rôznych politických strán. Porozumenie politickým dynamikám v rámci EÚ rozšírilo pohľady a umožnilo účastníkom byť informovanými a aktívnymi občanmi. Nedeliteľnou súčasťou projektu bola výmena informácií o národných hodnotách každej zúčastnenej krajiny. Zdielanie a učenie sa o rôznych kultúrach, tradíciách a dejinách posilnilo ocenenie európskej spolupatričnosti. Významnou lekciou, ktorú účastníci získali počas výmeny, bola dôležitosť šírenia významu volieb do Európskeho parlamentu. Účastníci si uvedomili zodpovednosť šíriť dôležitosť aktívnej účasti v demokratickom procese medzi priateľmi, rodinou, spolužiakmi a kolegami. Mládežnícka výmena v Estónsku presiahla hranice jednoduchého dobrodružstva v zasneženej krajine. Stala sa hlbokým objavovaním jednoty, spoločných hodnôt a kľúčovej úlohy, ktorú každý účastník zohráva pri formovaní budúcnosti Európskej únie. Ako sa účastníci vrátia do svojich krajín, nenesú so sebou len spomienky na zimné krásy, ale aj hlboký pocit spojenia s väčšou európskou komunitou.