Preskočiť na obsah

Aj takéto dobrovoľnícke projekty už máme za sebou:

Smiling asian muslim businesswoman raise hand ask question at seminar

Leading and sharing Malta

CSR Malta Association je organizácia, ktorá aktuálne vytvára dobrovoľnícke centrum na Malte a od konca januára 2021 hosťuje aj dvoch dobrovoľníkov zo Slovenska na 6 úžasných mesiacov, kde sa zapájajú do…
heritage keepers

Heritage keepers Macerata Taliansko

Cieľom tohto dobrovoľníckeho projektu, ktorý aktuálne prebieha v Taliansku, je organizácia verejných akcií, výroba vzdelávacích a informačných materiálov o ekologickom parku, príprava vzdelávacích aktivít pre študentov, ľudí so zdravotným postihnutím…
youth of green town

Youth of Green Town Komotini Grécko

Dobrovoľnícky projekt sa konal v meste Komotini v Grécku od mája 2019 a trval 10 mesiacov.Zúčastnili sa ho traja účastníci zo Slovenska. V rámci projektu dobrovoľníci organizovali workshopy, festivaly a aktivity…
united in diversity

Volunteer United in Diversity Atény Grécko

„Dobrovoľníci zjednotení v rozmanitosti“ bol 6-mesačný projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť dobrovoľníkov do mládežníckych aktivít a projektov realizovaných hostiteľskou organizáciou IRTEA v Aténach v oblastiach participácie mládeže, ľudských práv a…