Preskočiť na obsah

SHAPE OF YOUTH WORK | Bad Laer, Nemecko | 1. – 8.8.2021

Cieľom projektu je zmeniť vnímanie konfliktu, problémov a ťažkostí v práci s mládežou a zároveňa analyzovať ako tento konflikt zapadá do širšieho kontextu, ako ho riešiť a výchovávať k budovaniu mieru. Projekt vedie účastníkov k objaveniu bezpečného priestoru, v ktorom môžu voľne vyjadriť svoje názory ohľadom konfliktov a o tom, ako tieto situácie ovplyvňujú ich život a naviesť ich na potenciálne riešenia. Súčasťou tohto procesu je aj návod ako viesť konštruktívne debaty, ktoré umožnia účastníkom nazrieť na konflikt nielen z osobného hľadiska, ale hlavne z hľadiska ostatných strán. V rámci projektu sa riešia 2 hlavné aktivity, a to tréningový kurz a seminár. Účastníci sú povinní zúčastniť sa na oboch aktivitách. 

 

Hľadáme: 3 účastníkov od 18 rokov

Deadline: 30.6.2021