Preskočiť na obsah

Strategické partnerstvá

Školenia

Strategické partnerstvá

O ČO IDE?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Vytvárame strategické partnerstvá so školami, organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno- ekonomických odvetviach.  Tiež sem patria napríklad inštitúcie miestnej a regionálnej správy, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie.

 

Finančná podpora

Finančné prostriedky sa poskytujú na mobility účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb), intelektuálne výstupy, viacnásobné podujatia a nadnárodné projektové stretnutia. Ak je to opodstatnené, je možné požiadať o dodatočné finančné prostriedky na podporu účastníkov so špeciálnymi potrebami, ako aj mimoriadne náklady.

 

strategickým partnerstvom vaša organizácia získa:

  • Inovatívne výstupy zapojenie sa do intenzívnych aktivít zameraných na šírenie a využívanie existujúcich a novo vzniknutých produktov alebo inovatívnych myšlienok
  • Rozvoj a upevnenie sietí, zvýšenie ich kapacity na nadnárodnej úrovni
  • Nové nápady, príklady postupov a metód

Pripravujeme:

Screenshot 2024-03-08 142607
Smart City Game
The “Smart City” game introduces the world of urban strategy, combining elements of city planning with the philosophy of smart cities. The goal is to transform a traditional city in accordance with…
TPM info pack, Believe in Youth
Believe in Youth
Coordinated by Institut Regional d’Insertion Professionnelle et Sociale, France contract number 2022-2-FR02-KA220-YOU-000102180 within the scope of Erasmus + Youth Key Action 2 Cooperation partnerships in youth, the target groups of…
digitization-4705450_640
SMART CITY
The project aims to create a modern ecological education tool that will be integrated with the smart city concept. By using this method of non-formal education, game participants will become acquainted…

Zaujalo vás to?

Viac o našich strategických partnerstvách sa dočítate v blogu.