Dobrovoľníctvo

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY je iniciatívou Európskej Únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti.

Dobrovoľníctvo umožňuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov zúčastniť sa neplatenej dobrovoľníckej služby v trvaní až 12 mesiacov vo svojej alebo inej krajine  Európskej Únie, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Mladí dobrovoľníci majú možnosť prispieť ku každodennej práci organizácií, ktoré sa zaoberajú informáciami a politikami v oblasti mládeže, osobným a spoločensko-vzdelávacím rozvojom mladých ľudí, občianskou angažovanosťou, sociálnou starostlivosťou, začlenením znevýhodnených osôb, životným prostredím, programami neformálneho vzdelávania, informačnými a komunikačnými technológiami a mediálnou gramotnosťou, kultúrou a tvorivosťou, rozvojom spolupráce atď. Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí môžu na svoju účasť získať dodatočnú podporu. Vo všeobecnosti sú v drobrovoľníckeho projektu EZS zabezpečené ubytovanie, strava, cestovanie (na základe grantu od Európskej Komisie) a zároveň dostávate vreckové, ktoré je kalkulované podľa krajiny, kde vykonávate svoju službu. 

Ako záujemca sa môžete registrovať a vyplniť si svoj profil  TU. Na stránke sú registrované aj jednotlivé organizácie. Ponuky na dobrovoľnícke projekty nájdete aj na sociálnych sieťach (facebook), na jednotlivých stránkach neziskových organizácií vo Vašej krajine. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, budete potrebovať najmä CV (preferovaný je Europass formát) a motivačný list. 

Budeme radi, ak nás kontaktujete za účelom konzultácií.

WORKCAMPY

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor  je jedinečnoupríležitosťou ako spoznať novú krajinu, kultúru a ľudí inak. Ocenia ich dobrovoľníci túžiaci po neobyčajnej dovolenke, ktorí chcú opustiť uzavreté priestory, sedavý spôsob života, spoznať nových ľudí, krajiny, pomôcť sebe a tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci stretnú ľudí z celého sveta, pričom sa dbá na to, aby boli medzinárodné, teda max. 2 účastníci z jednej krajiny a skupina zmiešaná muži/ženy. Každá skupina 6-15 dobrovoľníkov (vek 18+) má svojich lídrov vyškolených partnerskou organizáciou. Vycestovať je možné na dobrovoľnícke tábory do zahraničia avšak je možné zúčastniť sa ich aj na Slovensku.

Princípom workcampov je pomoc miestnym, často neziskovým subjektom v určitej lokalite a všeobecne je ich možné rozdeliť podľa zamerania do niekoľkých skupín: Environmentálne, Kultúrne, Renovačné, Historické, Detské, Sociálne, Umelecké atď. Opis konkrétnej práce sa dá jednoducho nájsť na webových stránkach jednotlivých neziskových sprostredkovateľských organizácií. Nájdete tu okrem iného informácie o ubytovaní či spôsobe stravovania. Väčšinou býva stravovanie a ubytovanie hradené, cestovanie na miesto projektu si zabezpečuje dobrovoľník sám. Práca je veľmi rôznorodá od fyzicky náročnej pri rekonštrukcii kamenných múrov hradov, čistenie lesov či pláží, cez nemenej namáhavú prácu s deťmi, popr. postihnutými ľuďmi, až po organizovanie kultúrnych festivalov. Dĺžka tzv. krátkodobých workcampov býva jeden až tri týždne. Existujú tiež dlhodobé projekty v poriadku niekoľkých mesiacov až jedného roka, na ktoré je však výber dlhodobejšiou záležitosťou a často je spojený aj s rôznymi školeniami. Workcampy nie sú iba o práci. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Odborné workshopy alebo semináre väčšinou korešpondujú s témou celého workcampu a majú za cieľ obohatiť a rozšíriť znalosti účastníka. Voľnočasové aktivity si účastníci môžu vymýšľať sami a alebo sú pripravované hostiteľskou organizáciou. Väčšinou sa jedná o výlety po významných miestach v lokalite, ktoré umožňujú bližšie spoznať miestnu kultúru alebo o šport a spoločenské hry. Častokrát platíte participačný poplatok, ktorý slúži na rozvíjanie aktivít organizácie, zabezpečenie praktických náležitostí, administrácie a podobne.

Užitočné odkazy:

www.eurodesk.org
https://wwoofinternational.org
www.europa.eu/youth/solidarity_en
www.salto-youth.net
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
www.workaway.info
www.workcamps.info/icamps/
www.alliance-network.eu/international-volunteering/…/
www.helpx.net
www.interregyouth.com/placement-offers