Dobrovoľníctvo

Spolupracujeme s dobroľníkmi a dobrovoľníčkami na rôznych lokálnych a medzinárodných projektoch. Prepájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Európsky Zbor Solidarity je iniciatívou Európskej Únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti.

Dobrovoľníctvo umožňuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov zúčastniť sa neplatenej dobrovoľníckej služby v trvaní až 12 mesiacov vo svojej alebo inej krajine  Európskej Únie, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Mladí dobrovoľníci majú možnosť prispieť ku každodennej práci organizácií, ktoré sa zaoberajú informáciami a politikami v oblasti mládeže, osobným a spoločensko-vzdelávacím rozvojom mladých ľudí, občianskou angažovanosťou, sociálnou starostlivosťou, začlenením znevýhodnených osôb, životným prostredím, programami neformálneho vzdelávania, informačnými a komunikačnými technológiami a mediálnou gramotnosťou, kultúrou a tvorivosťou, rozvojom spolupráce atď. Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí môžu na svoju účasť získať dodatočnú podporu. Vo všeobecnosti sú v drobrovoľníckeho projektu EZS zabezpečené ubytovanie, strava, cestovanie (na základe grantu od Európskej Komisie) a zároveň dostávate vreckové, ktoré je kalkulované podľa krajiny, kde vykonávate svoju službu. 

Ako záujemca sa môžete registrovať a vyplniť si svoj profil  TU. Na stránke sú registrované aj jednotlivé organizácie. Ponuky na dobrovoľnícke projekty nájdete aj na sociálnych sieťach (facebook), na jednotlivých stránkach neziskových organizácií vo Vašej krajine. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, budete potrebovať najmä CV (preferovaný je Europass formát) a motivačný list. 

Budeme radi, ak nás kontaktujete za účelom konzultácií.

Upgrade Your Neighbourhood Brand Your City: You Know It Is Worth It!

Safe Town

Volunteer United in Diversity

Youth of Green Town

HERITAGE KEEPERS

LOKÁLNE DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY

Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov sa majú možnosť zapojiť do širokého spektra projektov. Svoju ideu na zlepšenie komunity si môžu zrealizovať formou lokálnych solidárnych projektov. Témy takýchto projektov môžu byť rôzne – práca s mládežou, zmena klímy, rozvoj komunít, občianstvo, vzdelávanie a kultúra. Očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa v týchto oblastiach vytvoria desaťtisíce ďalších príležitostí. Každá tretia činnosť financovaná Európskym zborom solidarity je vyhradená pre účastníkov s obmedzenými možnosťami, ktorí čelia prekážkam, ako sú zdravotné postihnutia, ťažkosti vo vzdelávaní alebo hospodárske, sociálne alebo geografické prekážky.

Mysli globálne, konaj lokálne / Think globally, act locally

WORKCAMPY

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor  je jedinečnou príležitosťou ako spoznať novú krajinu, kultúru a ľudí inak. Ocenia ich dobrovoľníci túžiaci po neobyčajnej dovolenke, ktorí chcú opustiť uzavreté priestory, sedavý spôsob života, spoznať nových ľudí, krajiny, pomôcť sebe a tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci stretnú ľudí z celého sveta, pričom sa dbá na to, aby boli medzinárodné, teda max. 2 účastníci z jednej krajiny a skupina zmiešaná muži/ženy. Každá skupina 6-15 dobrovoľníkov (vek 18+) má svojich lídrov vyškolených partnerskou organizáciou. Vycestovať je možné na dobrovoľnícke tábory do zahraničia avšak je možné zúčastniť sa ich aj na Slovensku.

Princípom workcampov je pomoc miestnym, často neziskovým subjektom v určitej lokalite a všeobecne je ich možné rozdeliť podľa zamerania do niekoľkých skupín: Environmentálne, Kultúrne, Renovačné, Historické, Detské, Sociálne, Umelecké atď. Opis konkrétnej práce sa dá jednoducho nájsť na webových stránkach jednotlivých neziskových sprostredkovateľských organizácií. Nájdete tu okrem iného informácie o ubytovaní či spôsobe stravovania. Väčšinou býva stravovanie a ubytovanie hradené, cestovanie na miesto projektu si zabezpečuje dobrovoľník sám. Práca je veľmi rôznorodá od fyzicky náročnej pri rekonštrukcii kamenných múrov hradov, čistenie lesov či pláží, cez nemenej namáhavú prácu s deťmi, popr. postihnutými ľuďmi, až po organizovanie kultúrnych festivalov. Dĺžka tzv. krátkodobých workcampov býva jeden až tri týždne. Existujú tiež dlhodobé projekty v poriadku niekoľkých mesiacov až jedného roka, na ktoré je však výber dlhodobejšiou záležitosťou a často je spojený aj s rôznymi školeniami. Workcampy nie sú iba o práci. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Odborné workshopy alebo semináre väčšinou korešpondujú s témou celého workcampu a majú za cieľ obohatiť a rozšíriť znalosti účastníka. Voľnočasové aktivity si účastníci môžu vymýšľať sami a alebo sú pripravované hostiteľskou organizáciou. Väčšinou sa jedná o výlety po významných miestach v lokalite, ktoré umožňujú bližšie spoznať miestnu kultúru alebo o šport a spoločenské hry. Častokrát platíte participačný poplatok, ktorý slúži na rozvíjanie aktivít organizácie, zabezpečenie praktických náležitostí, administrácie a podobne.

Užitočné odkazy:

www.eurodesk.org
https://wwoofinternational.org
www.europa.eu/youth/solidarity_en
www.salto-youth.net
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
www.workaway.info
www.workcamps.info/icamps/
www.alliance-network.eu/international-volunteering/
www.helpx.net
www.interregyouth.com/placement-offers