SHAKING THE TOWN 3.0 | Ceulaj, Španielsko | 29.6. – 8.7.2021

Cieľom mládežníckej výmeny je nájsť príležitosti pre zlepšenie komunity vo forme podnikania mladých ľudí. Projekt je zameraný na rozvoj kreativity, tímovej spolupráce prostredníctvom neformálnych metód, akými sú práca v skupinách, diskusie, študijné návštevy. Ubytovanie a strava budú zabezpečené TU. Cestovné výdavky budú refundované do 360eur. 

Hľadáme: 12 účastníkov vo veku 16 – 30 rokov, z toho dvaja lídri s neobmedzenou vekovou hranicou

Deadline na prihlásenie: 18.5.2021