Preskočiť na obsah

Turn your hobby into a business! | Erzincan, Turkey | 12. – 20. 10. 2021

Podnikanie je hnacou silou pre ekonomický rozvoj. Ale ako priblížiť podnikateľský svet mladým? A ako rozvinúť inovatívne myšlienky mladých tak, aby sa o nich dozvedel svet? Riešenie vidíme vo vzdelávaní a prepájaní týchto dvoch svetov a to aj formou neformálneho vzdelávania. Preto mimovládne organizácie si práve takúto odvážnu myšlienku kladú za cieľ. 

 

Podpora podnikania je taktiež dôležitým nástrojom pri znižovaní nezamestnanosti a tak tvorí i základný dôvod na zorganizovanie tohto projektu. Okrem toho, prináša i spoznávanie iných kultúr a uvedomenie si multikultúrnej štruktúry Európskej únie.

 

Hľadáme: 6 účastníkov od 18 do 27  rokov

Deadline na prihlásenie: 12. 09. 2021