Preskočiť na obsah

Greenovation in Entrepreneurship

  • by

Cieľom projektu Greenovation in entrepreneurship / Greenovácia podnikania bolo:

– vytvoriť mentoringový program na tému zeleného sociálneho podnikania a zlepšiť ho iniciatívou aktívnych mladých ľudí. Tento cieľ sa podarilo naplniť realizáciou aktivít neformálneho vzdelávania počas mobility, účastníci mohli aktualizovať aktivity pre vlastné potreby a v súlade s témou projektu prostredníctvom reflexných a hodnotiacich stretnutí, priamej aktívnej účasti a monitorovania skúsených partnerských organizácií.

– podeliť sa o osvedčené postupy, výskum a príklady ekologicky šetrných sociálnych podnikov prostredníctvom spolupráce rôznych krajín. Počas celého projektu sme mali prístup k medzinárodným výskumným komunitám a sieťam a lepšiemu spojeniu s odborníkmi v oblasti ekologického podnikania. Pre krajiny EÚ, ako aj pre krajiny mimo EÚ projekt zabezpečil väčší počet výskumných pracovníkov a organizácií, než ku ktorým by jednotliví výskumní pracovníci a organizácie nikdy nemali prístup sami. Lokálny výskum v participujúcich krajinách je obmedzený a nedostatočný, trh práce má tendenciu byť nielen lokálne, ale globálne orientovaný, preto je veľmi potrebné realizovať výskum na medzinárodnej úrovni. Spolupráca medzi našimi partnermi na európskej úrovni zvýšila geografický rozsah a umožnila dosah do väčšieho počtu krajín.

– zvýšiť aktívnu účasť účastníkov projektu počas programu – zorganizovať  workshopy pre mladých na Slovensku a zorganizovať okrúhly stôl v každej partnerskej krajine v následnej fáze.

– vytvoriť spoločnú pôdu pre prepojenie účastníkov projektu, účastníkov workshopov, zainteresovaných strán a partnerov, poskytnúť kreatívny priestor pre networking a sebarealizáciu, tvorbu nových podnikateľských nápadov a strategického dokumentu.

 

Naším spoločným poslaním tohto projektu bolo presadzovať inovácie prostredníctvom ekologických aspektov, umožňujúcich spoločnostiam žiť udržateľne a sociálne zodpovedne participáciou mladých ľudí, medzisektorovou spoluprácou, súkromnými podnikateľskými spoločnosťami, verejnými samosprávami, mimovládnymi organizáciami na miestnej a medzinárodnej úrovni. V rámci projektu sme informovali o medzinárodných rokovaniach, zdieľali poznatky osvedčené postupy, výsledky terénnych výskumov získaných prostredníctvom predchádzajúcich a súčasných projektov s medzinárodnými partnermi, ktorých výsledkom bol lepší dialóg medzi mladými ľuďmi a spoločnosťou. Je dôležité začleniť názory národných a medzinárodných expertov a tvorcov rozhodnutí, aby sa podporili inovatívne lokálne riadené aktivity pre sociálne a environmentálne výhody.

O tom, ako to vidia stážisti si môžete prečítať v našom blogu.