Preskočiť na obsah

Green three seas initiative for youth

  • by

Spolupráca s cieľom vybudovania partnerstiev mládežníckych organizácií a inštitúcií, ktoré majú aktivity na zlepšenie klimatickej krízy prostredníctvom diseminačných podujatí a sociálnej kampane. Iniciatíva má za úlohu prostredníctvom propagačných podujatí, sociálnych kampaní a vzdelávacích seminárov budovať partnerstvá a zlepšovať zručnosti mladých ľudí pre budúci trh s ekologickými pracovnými miestami.

Projekt „Green Three Seas Initiative for Youth“ je súčasťou úsilia Európskej únie dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálny kontinent.  

Zúčastnení partneri: Piast z Poľska, Karvina Sustainably z Česka, Youth For Equality zo Slovenska, Active Youth z Litvy, Poate z Rumunska,  ECRRED z Lotyšska, Zentrum fur Inovative Bildung z Rakúska, Sushal Hub z Bulharska, Tudatos Tervezesert z Maďarska, Bodi Svetloba zo Srbska. 

Počas projektu sa na stretnutiach v každej partnerskej krajine vytvorili zmysluplné kontakty, ktoré položili základy pre spoluprácu. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby mládež disponovala vedomosťami a schopnosťami účinne riešiť environmentálne výzvy. Najmä workshopy, ktoré sa uskutočnili na stredných školách, poslúžili ako účinná platforma, ktorá zapojila 60 žiakov do prehĺbenia ich chápania iniciatívy a umožnila im pozitívne ovplyvniť planétu. Tieto workshopy zohrali kľúčovú úlohu pri posilňovaní environmentálneho povedomia mladej generácie. Vďaka praktickému prístupu a podpore aktívnej účasti získali účastníci praktické poznatky o iniciatíve Green Three Seas. Učebný plán sa zameriaval nielen na naliehavosť opatrení v oblasti klímy, ale aj na vybavenie mladých ľudí zručnosťami potrebnými na to, aby mohli zmysluplne prispieť k udržateľným iniciatívam. Vytvorili sme taktiež aj detailnú stratégiu, v ktorej sa môžete dočítať viac o zelenom trhu práce, spravodlivom prechode, inkluzívnej politike v oblasti klímy alebo enviromentálnej výchove.

 

Na oslavu týchto úspechov sa uskutoční záverečné stretnutie v Karvinej, ktoré bude sprevádzať miestne podujatie 12. marca v našej kancelárii. Toto podujatie vyzdvihne úspech workshopov a spojí rôzne zainteresované strany, aby prezentovali úspechy projektu a predstavili obohatené učebné osnovy, ktoré posilňujú mladú generáciu pre udržateľnú budúcnosť.

strategy ( slovak )