Preskočiť na obsah

Civic debate club

Civic debate club si kladie za cieľ pripraviť a vzdelávať pracovníkov s mládežou a zamestnancov mládežníckych organizácií, aby pomáhali a povzbudzovali mladých ľudí k politickým riešeniam pre globálnu občiansku spoločnosť, ako aj rozvíjali vodcovské a komunikačné schopnosti, ktoré sú užitočné v mnohých oblastiach. Hlavným cieľom projektu je vybaviť pracovníkov s mládežou potrebnými zručnosťami a vedomosťami, ktoré im pomôžu stať sa aktívnymi občanmi, občiansky angažovanými a lepšími vodcami prostredníctvom uplatňovania občianskych debát v ich práci s mládežou.

 

Projekt je zameraný najmä na pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie a jeho cieľom je zlepšiť ich zručnosti a kompetencie v oblasti práce s mládežou a povzbudenia k občianskej zodpovednosti medzi mladými ľuďmi. V súvislosti s tým budú v rámci projektu poskytnuté otvorené vzdelávacie a propagačné materiály, interaktívne infografiky a animované videá, ktoré budú voľne šírené a dostupné na platforme projektu a prostredníctvom všetkých účtov na sociálnych sieťach. Ďalšími cieľovými skupinami sú zamestnanci partnerov, poskytovatelia školení pre mládež, platformy pre prácu s mládežou, mentorské komunity, ako aj národná politika a politika EÚ.

 

Ciele projektu by sa dali zhrnúť takto:

  • Znížiť prekážky, ktoré bránia mladým občanom v aktívnej účasti na miestnej správe vecí verejných, demokratických procesoch EÚ, zbavení volebného práva a spôsobujú vylúčenie mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a sociálnymi prekážkami;
  • Podporovať aktívne občianstvo a sociálnu zodpovednosť mladých ľudí v ich miestnych komunitách pomocou iniciatívy Občiansky diskusný klub;
  • Podporovať vzájomné porozumenie prostredníctvom inkluzívnosti, konštruktívnej angažovanosti a vytvárania sietí – to všetko bude začlenené do otvorených vzdelávacích materiálov Klubu občianskych diskusií;
  • Podporovať účasť a presadzovanie mládeže prostredníctvom praktického uplatňovania stratégií digitálnej práce s mládežou;
  • Zvýšiť povedomie o aktívnom občianstve a občianskej zodpovednosti v rámci sektora práce s mládežou a u tvorcov politík a donorov na národnej a európskej úrovni.

 

Viac na webe www.civic-debates.eu