Preskočiť na obsah

Civic debate club

Civic debate club si kladie za cieľ pripraviť a vzdelávať pracovníkov s mládežou a zamestnancov mládežníckych organizácií, aby pomáhali a povzbudzovali mladých ľudí k politickým riešeniam pre globálnu občiansku spoločnosť, ako aj rozvíjali vodcovské a komunikačné schopnosti, ktoré sú užitočné v mnohých oblastiach. Hlavným cieľom projektu je vybaviť pracovníkov s mládežou potrebnými zručnosťami a vedomosťami, ktoré im pomôžu stať sa aktívnymi občanmi, občiansky angažovanými a lepšími vodcami prostredníctvom uplatňovania občianskych debát v ich práci s mládežou.

 

Projekt je zameraný najmä na pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie a jeho cieľom je zlepšiť ich zručnosti a kompetencie v oblasti práce s mládežou a povzbudenia k občianskej zodpovednosti medzi mladými ľuďmi. V súvislosti s tým budú v rámci projektu poskytnuté otvorené vzdelávacie a propagačné materiály, interaktívne infografiky a animované videá, ktoré budú voľne šírené a dostupné na platforme projektu a prostredníctvom všetkých účtov na sociálnych sieťach. Ďalšími cieľovými skupinami sú zamestnanci partnerov, poskytovatelia školení pre mládež, platformy pre prácu s mládežou, mentorské komunity, ako aj národná politika a politika EÚ.

 

Ciele projektu by sa dali zhrnúť takto:

  • Znížiť prekážky, ktoré bránia mladým občanom v aktívnej účasti na miestnej správe vecí verejných, demokratických procesoch EÚ, zbavení volebného práva a spôsobujú vylúčenie mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a sociálnymi prekážkami;
  • Podporovať aktívne občianstvo a sociálnu zodpovednosť mladých ľudí v ich miestnych komunitách pomocou iniciatívy Občiansky diskusný klub;
  • Podporovať vzájomné porozumenie prostredníctvom inkluzívnosti, konštruktívnej angažovanosti a vytvárania sietí – to všetko bude začlenené do otvorených vzdelávacích materiálov Klubu občianskych diskusií;
  • Podporovať účasť a presadzovanie mládeže prostredníctvom praktického uplatňovania stratégií digitálnej práce s mládežou;
  • Zvýšiť povedomie o aktívnom občianstve a občianskej zodpovednosti v rámci sektora práce s mládežou a u tvorcov politík a donorov na národnej a európskej úrovni.

 

Viac na webe www.civic-debates.eu

CURRICULUM

Open educational materials

The open-educational materials envisaged within the project are directed at the role of governance. Therefore, they present the necessary information regarding youth participation and advocacy, active citizenship, participation, and civic responsibility. The consortium has created a storymap of best practices, a wide range of educational videos and slideshows, and lastly some more infographics.
 

https://www.civic-debates.eu/#/en/sp/open-educational-materials

Infographics and videos

One of the project’s activities is namely “Research & interactive infographics on attitudes, perceptions, and misconceptions of governance among young people” and its elaboration includes meetings with stakeholders and collective brainstorming, which are related to research and its presentation via interactive infographics and animated videos. 

 

https://www.civic-debates.eu/#/en/sp/infographics-and-videos