Preskočiť na obsah

Sila duševného zdravia

V posledných rokoch čelil celý svet rôznym situáciám, ktoré ako prvé odštartovala pandémia Covid-19. Táto pandémia, ktorú sme po dlhom čase ako ľudstvo zažili, mala negatívne dopady na ekonomické, sociálne a duševné zdravie. Neschopnosť mladých ľudí a detí vychádzať z domu mala na nich rôzne psychické dopady. COVID-19 zaťažuje duševné zdravie mladých ľudí – zatvorené školy, izolácia doma, domáce násilie, osamelosť, slabé sociálne väzby, strata priateľov a nedostatok príležitostí zažiť niečo nové sú len niektoré z dôvodov vznikajúcich problémov.

Pre všetky tieto dôvody potrebujú v dnešnej dobe ukrajinskí mladí občania čo najväčšiu pomoc. Je dôležité zabezpečiť, aby sa poskytovalo čo najviac príležitostí na podporu rozvoja a blahobytu ľudí, ktorí žijú vo vojnových zónach alebo sa snažia začať nový život v iných krajinách. Mladí ľudia, ktorí museli opustiť svoju krajinu, svoj domov a rodinu a žiť v novej krajine. Tento projekt podporuje ich a ich duševné zdravie prostredníctvom rôznych aktivít. Preto sa budú organizovať rôzne aktivity súvisiace s duševným zdravím, umením a kultúrou.

Projekt pripravujú mladí ľudia z miestnej komunity v Trnave v spolupráci s ukrajinskými mladými ľuďmi. V rámci projektu sme organizovali aktivity, ktoré podporili duševné zdravie mladých Ukrajincov prostredníctvom arteterapie a iných workshopov súvisiacich s duševným zdravím. Cieľom projektu bolo posúdiť, ako vojna ovplyvňuje psychickú pohodu a duševné zdravie mladých ľudí. Cieľom tak bolo zamerať sa na cielené zásahy a preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôcť.

Hlavnou aktivitou projektu bol 6-mesačný výskumný a workshopový program v období od 1. februára do 30. júla 2023. Uskutočnil sa v Trnave na Slovensku a zúčastnilo sa ho celkovo 120 účastníkov. Každý workshop mal do 20 účastníkov, čo je 12 mladých Ukrajincov, 2 pracovníci s mládežou a 6 miestnych mladých ľudí. Projekt pozostával z fáz prípravy, realizácie workshopov, následného sledovania a hodnotenia, vrátane šírenia a zviditeľňovania. Úlohy a zodpovednosti boli rovnomerne rozdelené medzi pracovníkov s mládežou a odborníkov na arteterapiu.

V prvom mesiaci projektu začali 2 pracovníci s mládežou skúmať najlepšie postupy po celom svete založené na metódach duševného zdravia pre arteterapiu. Vytvorili súbor nástrojov, ktorý obsahuje workshopové techniky a metodologické riešenia pre duševné zdravie. Toolkit slúžil na vybrané workshopové implementácie. Súbor nástrojov po projekte využijú aj iní účastníci alebo iné mimovládne organizácie, pracovníci s mládežou a umelci, ktorí chcú riešiť duševné zdravie aj individuálne alebo prostredníctvom workshopov vo svojej komunite. Toto slúži na riešenie a šírenie povedomia o duševnom zdraví pracovníkov s mládežou a ostatných účastníkov.

 

Projekt bol realizovaný s podporou Európskej nadácie pre mládež.

 

 

SLOVAK

ENGLISH

UKRANIAN