Preskočiť na obsah

Empowering Youth through Blockchain

Od 1. do 8. novembra sme v Trnave na Slovensku organizovali školiaci kurz zameraný na technológiu blockchain!🌐 Naším poslaním bolo riešiť výzvy, ktorým čelia pracovníci s mládežou, prostredníctvom inovatívnych riešení.🎯 Zamerali sme sa na to, aby sme pracovníkom s mládežou poskytli prehľad o výhodách blockchainu. technológie. Digitálna krajina práce s mládežou si vyžaduje znalosti a zručnosti a naším cieľom bolo zabezpečiť, aby boli účastníci dobre vybavení na zvládnutie tejto zmeny. Školiaci kurz povzbudil účastníkov, aby rozvíjali inovatívne riešenia pomocou blockchainu. 

—————————————————————————————- 

From November 1-8, we hosted a training course in Trnava, Slovakia focusing on blockchain technology!
🌐 Our mission was to address the challenges faced by youth workers through innovative solutions.
🎯 We aimed to empower youth workers with insights into the benefits of blockchain technology. The digital landscape of youth work demands knowledge and skills, and our objective was to ensure participants are well-equipped to navigate this change.The training course encouraged participants to develop innovative solutions using blockchain.

 

This project was funded under the Erasmus+ program.

Project Materials and Project İdeas