Preskočiť na obsah

Nové príležitosti pre mladých lídrov

Lokálne workshopy v Trnave pre mladých ľudí a verejnosť.Ako rozvíjať kreativitu – prednáška vedená lektorom a krátke praktické cvičenie

Kreatívne písanie – praktické cvičenie

Brainstorming – význam a použitie brainstormingu a cvičenie

Kritické myslenie – práca v skupinách na droodles

Manipulácia – prednáška a praktické cvičenie

Online hry podporujúce kritické myslenie – práca v skupinách

Tvorba vlastných stolových hier – práca v skupinách

Podnikanie a start-up – prednáška

Diskusia s podnikateľom – postup ako sa stať podnikateľom

Sociálne podnikanie – práca v skupinách

Ekologické podnikanie – audio-vizuálne premietanie a diskusia

Motivácia

Líderstvo – prednáška a cvičenie

Komunikačné zručnosti

Debata – ako viesť debatu, cvičenie

Strategické plánovanie – plánovanie profesijných cieľov

Strategické plánovanie – plánovanie osobných cieľov

Projektový manažment – 4 fázy workshopu 

Tvorba vlastných projektov – 4 fázy workshopu

Ako získať podporu na podnikanie -fundraising a iné finančné zdroje,  simulácia

Podnikateľské Plány – 4 fázy workshopu, brainstorming a tvorba business plánov

SWOT analýza a jej použitie

Infografický životopis – digitálne zručnosti a tvorba CV

Marketingové stratégie – ako vytvoriť marketingovú stratégiu prednáška

Programy EU – štúdium, dobrovoľníctvo, stáž  – diskusia 

Dobrovoľníctvo a prečo – charakteristika osobnostných vlastností a cieľov a nájdenie vlastnej príležitosti

Ako udržiavať zdravý životný štýl – 3 časti výživa, fyzická aktivita, kultúra

Ako udržiavať mentálne zdravie – 2 časti meditácia, arteterapia a ďalšie metódy 

Emočný manažment

Stresový manažment