Preskočiť na obsah

Vzdelávaj sa! Zapoj sa!

Vzdelávame mladých lídrov a podporujeme participáciu mládeže

Otvárame možnosti a priestor mladým podnikateľom a podnikateľkám

Rozširujeme ekologické povedomie a trvalo udržateľný rozvoj

Podporujeme integráciu osôb so znevýhodnením

Realizujeme školenia pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou

Vzdelávame

Organizujeme lokálne a medzinárodné projekty, workshopy, semináre a diskusie zamerané na personálny a profesionálny rozvoj mladých ľudí a pracovníkov a pracovníčok s mládežou.

Podporujeme

Podporujeme mladých ľudí v tom, aby zrealizovali svoje vlastné nápady, rozvíjali svoju komunitu. Poskytujeme im mentoring a potrebnú podporu.