Mládežnícke projekty

Mládežnícke projekty

Projekty mladých lídrov

O ČO IDE?

Naši členovia a dobrovoľníci sú aktívni a iniciatívni realizátori svojich vlastných projektov, workshopov, seminárov, interaktívnych prednášok, webinárov. Podporujeme mládežnícku participáciu, čo znamená, že sa mladí ľudia zapájajú, spolurozhodujú a aktívne zúčastňujú na občianskom a komunitnom živote. 

Máte možnosť zúčastniť sa projektov priamo alebo zapojiť sa do organizácie, ako napr. Youth for Equality.

Pre koho sú určené?

Pre mladých iniciatívnych ľudí, ktorí chcú vytvoriť svoj vlastný projekt. Môže ísť o rôzne lokálne a medzinárodné workshopy a semináre, ktorými by si niečo chcel/a zlepšiť vo svojej komunite.

 

Finančná podpora

V rámci projektu ti pomôžeme s mentoringom a fundraisingom. Povieme ti o rôznych programoch a ako získať podporu a finančné prostriedky na finálnu realizáciu.

 

Čo získaš?

 • Vynikajúca praktická skúsenosť pre tvoje CV
 • Skúsenosti s prácou v tíme a v medzinárodnej organizácii
 • Znalosť projektového manažmentu a fundraisingu

PRIPRAVUJEME:

Think globally act locally
Think globally, act locally
V dnešnej dobe vnímame, čítame, počujeme a vidíme správy o ekologických katastrofách, horúcom počasí, požiaroch, ktoré sú obrovské ako naša krajina alebo ešte väčšie. Odlesňovanie, znečistenie, zmena podnebia, poškodzovanie ozónovej…
Social-E-1
Nové príležitosti pre mladých lídrov
Set vzdelávacích aktivít na rozvoj soft skills lídrov, na ktoré sa pozrieme cez metódy neformálneho vzdelávania, ako sú – praktické cvičenia, brainstormingy, práca v skupinách, prednášky, diskusie, simulácie, workshopy.  …

ERASMUS+ Mládežnícke výmeny

O ČO IDE?

Mladí ľudia z rôznych krajín majú možnosť stretnúť sa a pracovať na spoločných projektoch. Tie sú zamerané na rôzne témy – nezamestnanosť, ľudské práva, ekológia, zdravie, umenie, kreativita, šport a pod. Na konci projektu účastníci obdržia certifikát YouthPass, potvrdenie o získaných vedomostiach a skúsenostiach v oblasti neformálneho vzdelávania.

Aktivity počas mobilít tvoria  workshopy, semináre, diskusie, praktické cvičenia, simulované hry, aktivity v prírode a mnoho iných. Priemerná dĺžka trvania projektu je 5 až 21 dní.

 

Pre koho sú určené?

Mládežníckych výmen sa môžu zúčastniť osoby od 13 do 30 rokov, pričom vedúci skupiny (líder) musí byť starší ako 18 rokov.

 

Finančná podpora

Skvelou vecou na projektoch je, že vás (takmer) nič nestoja. Financujú sa z grantov EÚ. Vysielajúcia organizácia získa finančnú podporu na cestovné náklady a náklady za prípravu vzdelávacích aktivít, bez ktorých by sa výmena nemohla uskutočniť.

 

Čo získaš?

 • Certifikát YouthPass po úspešnom absolvovaní projektu
 • Schopnosť kriticky myslieť, rozšírenie obzorov a zmena postojov
 • Zlepšenie sa v jazykoch (najmä v angličtine)
 • Nové priateľstvá z celého sveta

PRIPRAVUJEME:

1455161
Repop-up English | Lorca, Španielsko | 11.01. – 17.1.2022
Mládežnícka výmena Repop-up English je pre tých, ktorý chcú zdokonaliť nie len svoju angličtinu, ale aj získať väčšie sebavedomie v multikultúrnom prostredí a schopnosť vyjadriť a presadiť sa. Pomocou nástrojov neformálneho…
Untitled design
We are Europe! | Reggio Calabria, Taliansko | 26.11. – 04.12.2021
Mládežnícka výmena s názvom WE ARE EUROPE!, ktorá sa bude konať v meste Reggio Calabria v Taliansku v dátumoch 26.11.-04.12.2021. Náplňou tejto mládežníckej výmeny je sociálna integrácia ľudí s rôznych národností z hľadiska zvyšovania tolerancie rôznorodosti…

Štruktúrovaný dialóg

O ČO IDE?

Time to get deep! Štrukturovaný dialóg je cyklus diskusií medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky na rôzne témy. Youth for Equality v spolupráci s mladými ľuďmi zorganizovala niekoľko dialógov na témy ľudských práv v oblastiach Holokaust, Antisemitizmus, Práva LGBTQ+ komunít alebo témy spojené so Sociálnym podnikaním.

Pre koho je určený?

Pre študentov, ambasádorov a mladých lídrov.

 

Finančná podpora

Organizácia je pokrytá našim občianskym združením a partnermi.

 

Čo získaš?

 • Certifkát po úspešnom absolvovaní dialógu
 • Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami, profesionálmi, tvorcami politiky na dôležitých otázkach a riešeniach
 • Znalosť aktuálnych EU tém, interkultúrneho učenia
 • Networking aktívnych mladých ľudí

PRIPRAVUJEME:

Remember Holocaust
Holocaust – Building Bridges for a common future
Projekt je zameraný na pamiatku židovského holokaustu a podporuje porozumenie minulosti a posilnenie dialógu o budúcnosti Európskej únie. Projekt sa prostredníctvom svojich aktivít snaží zvýšiť povedomie o pamiatke, vyzdvihnúť hodnoty…
Young power
Young Power | Bratislava, Slovensko | 16. – 21.11.2021
Chudoba a nezamestnanosť sú pre mnoho mladých Európanov devastujúce problémy. Nedávne prepuknutie koronavírusu iba zhoršuje už aj tak nepriaznivú situáciu v zamestnaní. Sociálne podnikanie môže byť pri zmierňovaní dopadov krízy…
r-project
R-project
Projekt, ktorého cieľom je vzdelávať mladých ľudí o antisemitizme v súčasnosti, občianskej spoločnosti a rovnosti, ľudských právach prostredníctvom interaktívnych metód neformálneho vzdelávania.  V roku 2021 sa 80 mladých ľudí zúčastní…