Čo sú mládežnícke projekty?

1. Projekty mladých lídrov

Naši členovia a dobrovoľníci sú aktívni a iniciatívni mladí ľudia, ktorí realizujú svoje nápady vo forme projektov, workshopov, seminárov, interaktívnych prednášok, webinárov. Na týchto projektoch je možné sa zúčastniť alebo sa zapojiť priamo do organizácie.

Lokálne workshopy Nové príležitosti pre mladých lídrov

Ďalšie aktivity

2. Erasmus+ mládežnícke výmeny

Mládežnícke výmeny umožňujú skupinám mladých ľudí (vo veku 13 – 30 rokov) z rôznych krajín stretávať sa, spoločne žiť a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia. Ide o mimoškolské vzdelávacie aktivity ako semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode a ďalšie. Zamerané sú na rôzne témy – nezamestnanosť, ľudské práva, ekológia, zdravie, umenie, kreativita, šport a pod. Certifikátom Youthpass sú uznané vedomosti a skúsenosti účastníkov v oblasti vzdelávania.

Cieľom výmeny je docieliť lepšie výkony pri učení sa; vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky; zvýšiť zmysel pre iniciatívu a podnikanie; sebestačnosť a sebadôveru; kompetencie v oblasti cudzích jazykov; interkultúrne povedomie; aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti; informovanosť o európskych projektoch a o hodnotách EÚ; motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí.

Mládežnícke výmeny trvajú 5 až 21 dní. V rámci mládežníckej výmeny sú ubytovanie a strava pokryté grantom a zároveň sú cestovné výdavky refundované na základe kalkulačky EÚ.

Článok o čom mládežnícke výmeny sú TU

Eco – bridge for Caribbean

Young TREEtment for Climate

3. Štrukturovaný dialóg

Štrukturovaný dialóg je cyklus diskusií medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky na rôzne témy.

Walls of Ignorance

Remember Holocaust – Building Bridges for a better future

R – project