Preskočiť na obsah

Strategické partnerstvá

Školenia

Strategické partnerstvá

O ČO IDE?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Vytvárame strategické partnerstvá so školami, organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno- ekonomických odvetviach.  Tiež sem patria napríklad inštitúcie miestnej a regionálnej správy, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie.

 

Finančná podpora

Finančné prostriedky sa poskytujú na mobility účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb), intelektuálne výstupy, viacnásobné podujatia a nadnárodné projektové stretnutia. Ak je to opodstatnené, je možné požiadať o dodatočné finančné prostriedky na podporu účastníkov so špeciálnymi potrebami, ako aj mimoriadne náklady.

 

strategickým partnerstvom vaša organizácia získa:

  • Inovatívne výstupy zapojenie sa do intenzívnych aktivít zameraných na šírenie a využívanie existujúcich a novo vzniknutých produktov alebo inovatívnych myšlienok
  • Rozvoj a upevnenie sietí, zvýšenie ich kapacity na nadnárodnej úrovni
  • Nové nápady, príklady postupov a metód

Pripravujeme:

the greenklist
The Green List
“The Green List” we want to work on the topic of sustainability and improve our work through a study of the impact we have through our activities and the different…
123144
Professional Media Presence
Professional Media Presence for artists everywhere Professional Media Presence (PMP) project helps artists with fewer opportunities to claim their professional digital space. We do this by creating for professional artists,…
Screen Shot 2022-12-01 at 19.31.49
Civic debate club
Civic debate club si kladie za cieľ pripraviť a vzdelávať pracovníkov s mládežou a zamestnancov mládežníckych organizácií, aby pomáhali a povzbudzovali mladých ľudí k politickým riešeniam pre globálnu občiansku spoločnosť, ako…

Zaujalo vás to?

Viac o našich strategických partnerstvách sa dočítate v blogu.