Preskočiť na obsah

Strategické partnerstvá

Školenia

Strategické partnerstvá

O ČO IDE?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Vytvárame strategické partnerstvá so školami, organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno- ekonomických odvetviach.  Tiež sem patria napríklad inštitúcie miestnej a regionálnej správy, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie.

 

Finančná podpora

Finančné prostriedky sa poskytujú na mobility účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb), intelektuálne výstupy, viacnásobné podujatia a nadnárodné projektové stretnutia. Ak je to opodstatnené, je možné požiadať o dodatočné finančné prostriedky na podporu účastníkov so špeciálnymi potrebami, ako aj mimoriadne náklady.

 

strategickým partnerstvom vaša organizácia získa:

  • Inovatívne výstupy zapojenie sa do intenzívnych aktivít zameraných na šírenie a využívanie existujúcich a novo vzniknutých produktov alebo inovatívnych myšlienok
  • Rozvoj a upevnenie sietí, zvýšenie ich kapacity na nadnárodnej úrovni
  • Nové nápady, príklady postupov a metód

Pripravujeme:

Screen Shot 2022-12-01 at 19.36.33
Green three seas initiative for youth
Spolupráca s cieľom vybudovania partnerstiev mládežníckych organizácií a inštitúcií, ktoré majú aktivity na zlepšenie klimatickej krízy prostredníctvom diseminačných podujatí a sociálnej kampane. Iniciatíva má za úlohu prostredníctvom propagačných podujatí, sociálnych…
ouzutut
yoURB4N_Europe
Projekt „yoUrb4n Europe“ je európsky projekt, ktorý je zameraný na revitalizáciu miest cez umenie a kultúru ako prejavu aktívneho občianstva a tvorivej intervencie založenej na práci s mládežou.   Nižšie…

Zaujalo vás to?

Viac o našich strategických partnerstvách sa dočítate v blogu.