Pozri si, aké projekty sme zorganizovali

 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “Multicultural Bridge”
  V súčasnosti sme svedkami teroristických činov, migrácie, hospodárskej krízy, vysokej miery nezamestnanosti, ekologických problémov. Mladí ľudia musia čeliť často negatívnym správam, napätiu, názorom spoločnosti na iné kultúry, ktoré často prinášajú veľmi negatívne postoje (predsudky, diskriminácia, netolerancia a dokonca aj násilné činy), ako by hľadali spoločné riešenia prostredníctvom medzikultúrneho dialógu, ktorý sa snaží nadviazať kontakty na…
 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “Check Fake!”
  Na projekte sa spolu zúčastnilo 36 účastníkov zo 6 rôznych krajín – Fínsko, Belgicko, Turecko, Grécko, Ukrajina a Slovensko. Do nášho projektu sme zapojili mladých ľudí s nedostatkom príležitosťami, pretože práve títo ľudia sú zvlášť citliví na falošné správy, dezinformácie a manipuláciu. Musia čeliť mnohým prekážkam a bariérám. V takej zložitej životnej situácii sa obyčajne…
 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “Dance it Out!”
  Na projekte programu Erasmus+ Dance it out! sa zúčastnilo spolu 30 účastníkov (vo veku 17 – 25 rokov) z krajín Turecko, Španielsko, Litva, Chorvátsko, Česká Republika a Slovensko. Projekt je zameraný na mladých ľudí, ktorí potrebujú viesť aktívnejší životný štýl najmä vo forme rôznych športových a tanečných aktivít (Zumba), a tak bojovať alebo predchádzať problémom…
 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “IVOTEU19”
  Výmena bola zameraná na všetky aspekty zvyšovania povedomia o EÚ medzi mladými ľuďmi s osobitným dôrazom na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019. Analyzovali sme význam účasti voličov na voľbách a možných výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Výmeny mládeže sa spolu zúčastnilo 35 mladých ľudí vo veku od 18 do 28 rokov z celej…
 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “Be Eco without Ego”
  Medzinárodný vzdelávací projekt Erasmus+ s účasťou 6 krajín (Slovensko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Macedónsko, Rumunsko) a 30 účastníkov sa konal v Bratislave v dňoch 11. – 19. septembra 2018. Témou projektu bola recyklácia a znižovanie odpadov, nakoľko spoločnosť vidí potrebu diskutovať o týchto témach – rozvíjať projekty týkajúce sa týchto tém a tak zvýšiť environmentálne povedomie…
 • Mládežnícka výmena/Youth exchange “Youth for Social Entrepreneurship”
  Medzinárodný vzdelávací projekt Erasmus+ s účasťou 6 krajín (Slovensko, Turecko, Grécko, Bulharsko, Litva, Španielsko) a 36 účastníkov sa konal v Trnave v dňoch 03. – 10. septembra 2018. Témou projektu bolo sociálne podnikanie. Cieľom nášho projektu bolo znížiť nezamestnanosť mládeže a zároveň reagovať na sociálnu inklúziu v EÚ prostredníctvom sociálneho podnikania. Počas uvedeného týždňa účastníci…